home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Radius/MVC stelt zich voor


Volleybal Radius/MVC
De gouden jaren 1969-1976

In 1969 is de Goudse volleybalvereniging Radius een fusie is aangegaan met de Moordrechtse Volleybalclub MVC.

Bij Radius gaf een zekere Peter Murphy vanaf 1967 training aan diverse trainingsgroepen. Deze stressbestendige trainer (alleen over dames 5 gestruikeld!!) verrichtte uitstekende prestaties met de jeugd van Radius. Meisjes en jongens behoorden tot de top van Nederland. Peter is later een van de top- trainers van Nederland geworden.

Zaal in Moordrecht afgekeurd

Peter speelde zelf in het eerste herenteam van MVC dat in die tijd opgezadeld was met een levensgroot probleem.
De gymnastiekzaal in Moordrecht was afgekeurd voor het spelen van wedstrijden voor de 'overgangsklasse' (1e divisie niveau).


De hoogste MVC teams dames en heren speelden hun wedstrijden al enige jaren in Gouda en wel in de zaal van de Jan Ligthartschool. Deze zaal werd echter in 1969 door de NeVoBo ook afgekeurd. Alleen met dispensatie mocht er worden gespeeld.
Een en ander had zijn weerslag op het functioneren van de vereniging MVC. Er zat onvoldoende groei in de vereniging om het niveau vast te houden, laat staan te verhogen.


,,De Springers" eerste sporthal in Gouda

De Radius standaardteams speelden in de eerste klas van het rayon Gouda (vergelijkbaar met de promotieklas). De vereniging Radius groeide in die tijd sterk. Vooral in de Jeugd zat toekomst.
Het bestuur van Radius stond bij de gemeente Gouda goed aangeschreven. Bestuurleden Dessing en van den Bovenkamp organiseerden al meerdere jaren binnensportevenementen in samenwerking met de Goudse Sportstichting. Beide bestuursleden waren dan ook volwaardige gesprekspartners van die Sportstichting bij het tot stand komen in 1969 van de eerste sporthal in Gouda, " De Springers". Bij het programma van (volleybal)eisen voor die hal werden natuurlijk ook Radius' trainers betrokken.


Doel ,,TOPTEAMS"

Murphy kon, naast heel goed training geven en behoorlijk spelen ook redelijk nadenken. Als Radius en MVC nu eens........ Hij opperde die mogelijkheid aan het bestuur van Radius. Dit bestuur, in de voorgaande jaren "gelouterd" door een drietal fusies met andere Goudse verenigingen, zag geen bezwaren van organisatorische aard. Door het realiseren van die fusie zou een doelstelling worden verwezenlijkt; namelijk een kwalitatief (MVC) en kwantitatief (Radius) sterke combinatie. Een aantal randvoorwaarden werd op papier gezet en er werden afspraken gemaakt over de methode van realisatie en de wijze van opereren. Als doel nummer één werd echter gesteld dat er topteams moesten komen waarin zo veel mogelijk volleybaltalenten van Gouda en omstreken zouden uitkomen.


Murphy zoekt contact

Murphy zocht contact met een aantal gelijkgestemde spelers en speelsters binnen MVC (Willem Hardijzer, Pim Steenbergen, Kees van der Hout en Bram Stolk; Lenie de Mol en Herma Berndsen bij de dames).
Zij benaderden op hun beurt weer potentieel geschikte spelers en speelsters in Gouda en omgeving.
Enige namen; Bert Reparon (Jodan Boys), Gerard Mulder en Gerrit Koele (Befair, Waddinxveen), Henk de Leeuw de Bouter en Dirk de Jong (DOS, Schoonhoven), Riet Klerk (ex speelster MVC) Karin Kort (Olympia) Jeanne Stuurman (Vires) enz.


Voor de positie van trainer werd Jaap Akkerhuis benaderd. In die tijd ( en nog steeds) een van de beste oefenmeesters van Nederland. Akkerhuis als oefenmeester was de doorslaggevende factor om te kunnen geloven in de opbouw van topteams.

Het bestuur van Radius benaderde een aantal bestuursleden van MVC en peilde hun stemming. Kontakten werden gelegd met de NeVoBo om mogelijke "haken en ogen" die aan zo'n fusie kunnen kleven, tijdig te onderkennen. De mogelijkheid tot het inhuren van voldoende uren in de sporthal de Springers werd door de gemeente Gouda in principe toegezegd. Extra geld was (ook toen al) nodig. Een sponsor Verzijl Sport werd gevonden.


In de Gunningschool werd het geregeld

De besturen van Radius en MVC hebben medio 1969 in een bijkomst in de Gunningschool (geregeld door Cees Snel) elkaar gevonden. Op 28 mei 1969 zijn de Algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen akkoord gegaan met het fusievoorstel. In een gecombineerde vergadering is nog dezelfde avond de nieuwe vereniging Radius/MVC opgericht. Vermeldenswaardig is het feit dat meerdere leden die nu nog op de ledenlijst staan toen ook aanwezig waren. Het bestuur werd gevormd door de benoe¬ming van de leden van het 'oude' bestuur van Radius (Guus van den Bovenkamp voorzitter; Cees Kemp vice- voorzitter, Theo Jaspers secretaris, Jack Kemp penningmeester, Hans Dessing, technische zaken, aangevuld met de alles kunster MVC- ster Lenie de Mol. De klus kon beginnen.


bron: Guus van den Bovenkamp
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!