home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Messemaker 1847 oudste schaakclub van Nederland

[17-09-10] 440-intromess.jpg

MESSEMAKER een der grootste schakers van Nederland

Aan de Schaak-verenigingen hier te lande is de volgende circulaire verzonden:


PALAMEDES
Aan de Nederlandsche schaakwereld is het bekend, dat sedert Juni 1870 te Gouda een Schaak- en Damgezelschap bestaat onder den naam Palamedes.

De tegenwoordige leden van dat gezelschap hebben dien naam op hunne vergadering van 21 Juni j.l. veranderd.
Wenschende te varen onder andere vlag, hadden zij voor dit hun verlangen eens dubbele reden.
Ten eerste verdroot het hun zich langer te noemen naar dien ouden (waarschijnlijk Mythischen) Griek, reeds lang door dr. A. van der Linde van den piëdestal (of beter in 't Hollandsch: van het voetstuk) gerukt, waarop men hem wederrechtelijk geplaatst had.
De tweede oorzaak lag dieper! Zij wenschten te toonen, dat de beoefening van zuivere verstandespelen geen afbreuk had gedaan aan hun hart, aan hun gevoel van dankbaar plichtbesef.
In de kleine stad (Gouda) hunner inwoning toch leeft een der grootste schakers van ons land.
Als erkenning van zijn groote verdiensten, als bescheiden hulde aan zijne eminente gaven op schaakgebied hebben zij hem verzocht, om hunner vereniging voortaan den luister te mogen bijzetten van zijn naam.
Welwillend heeft hij daarin toegestemd.
Hun dunkt, dat het uwe sympathie zal wegdragen, wanner gij verneemt, dat de persoon in kwestie de heer C. Messemaker is.
Onze vlag, dragende den naam ,,Palamedes"hebben wij gestreken, maar hoog in top waait nu een andere, voerende den naam


MESSEMAKER


Het Bestuur
J.A. Tinholt, President
J. J. Liesker, Pennigmeester
H.J. Wennekes, Secretaris


Bron: Goudsche Courant
8 juli 1886

[14-09-10] 200-messemakergouda.jpg


Christiaan Messemaker richtte in
1847 de schaakvereniging
,,Vriendentrouw"op.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!