home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Excelsior gymnastiek 11 augustus 1961 50 jaar

Gouden feest van nuttige vereniging


Excelsior hielp turnsport populair maken
Op 11 augustus 1911 werd op initiatief van een sportief viertal, gevormd door de heren Boot, Snoeij, Melkert en Van Waas, onder de naam "Hercules"een gymnastiekvereniging opgericht. Deze jonge vereniging, die aanvankelijk slechts weinig leden telde en uitsluitend van het sterke geslacht, verwierf al spoedig de beschikking over het gymnastieklokaal van de openbare lagere school aan de Prins Hendrikstraat. Het was een lokaal met een gebrekkige inrichting, gericht bovendien op schoolgymnastiek.

Desondanks groeide de club, die haar naam, omdat er al een "Hercules" in het gewest bestond, in "Excelsior" wijzigde, voorspoedig.


Amper drie jaar oud, kwam de vereniging voor een ernstige crisis te staan, gevolg van de mobilisatie, die vrijwel alle leden noopte de turnkledij aan de kapstok te hangen en een uniform aan te trekken. Zelfs het bestuur verdween, op leider Boot en penningmeester Melkert na. Bovendien kwam de oefenmogelijkheid in de verdrukking, tengevolge van de kolennood. De gasverlichting van het gymnastieklokaal mocht niet meer branden en de ter vervanging aangeschafte carbidlampen sputterden of weigerden.
In weerwil van al deze moeilijkheden bleef de vereniging evenwel bestaan. In 1917 riep ze zelfs een meisjesafdeling in het leven. Deze bleef aanvankelijk slechts klein, omdat de turnsport bij het zwakke geslacht nog verre van populair was en om de in die dagen haast onoplosbare kledingproblemen. Naar aan de mobilisatie en daarmee aan Excelsiors moeilijkheden kwam een eind.


Club met meer dan vijfhonderd leden
Het ging weer Excelsior met Excelsior, zowel op het gebied van het ledental als op dat van de prestaties. Leider Boot (tot 1933) legde er met zijn wilskrachtige instructie de grondslag voor en zijn toegewijde opvolger Luijnenburg (tot 1948) bouwde daarop verder, met het gevolg dat Excelsior in het gewest, dat later turnkring werd, van een aantal jaren vóór tot na de tweede wereldoorlog de hegemonie voerende vereniging was.


Ook met het ledental ging het florissant, al onderging het schommelingen en schrompelde de herenafdeling, eertijds de grote kern, tot een groepje in. In 1944 telde Excelsior 553 leden. Na een daling tot even boven de 400, klom het ledental tot 659 in 1957. Daarna is het opnieuw iets gezakt tot 544 in dit jubileumjaar.


In 1956 leidde het daar door de gemeente gestichte gymnastiekzaal tot de oprichting van een afdeling Gouda-Noord, die onder leiding kwam van de heer Jac. Van Welzenis. De rest bleef, war oefenterrein betreft, de Korte Akkeren trouw, al volgde een verhuizing naar de inmiddels gereedgekomen fraaie zaal van de Prof.v.d. Leeuwschool, waar in 1957 de heer D, Vergunst als leider de heer C. van Elk opvolgde. Deze twee leiders hebben de kwaliteitsinzinking, die Excelsior na 1948 beleefde, voor een belangrijk deel ongedaan gemaakt.


Slingerbalkampioen
Het jubilerende Excelsior heeft naast gymnastiek ook verscheidene andere sporten andere sporten beoefend. Aanvankelijk was dat vooral het destijds in de turnerswereld populaire slingerbal. Dat werd vele jaren lang op het toenmalige schietterrein aan Schielands Hoge Zeedijk gespeeld, later ook op het, inmiddels ook al verdwenen sportterrein aan de Graaf Florisweg.


Vele malen heeft Excelsior's slingerbalploeg, die THOR (Gouderak), Pro Patria (Zoetermeer) en o.a. ook PSV (Eindhoven) als rivalen had, het nationale kampioenschap op zijn naam gebracht. Het laatst gebeurde dit in 1934.

Het waren K. Kleyweg, C. Jansen, D. van Hoff, P. Revet en

C. Luijnenburg die dit presteerden.

Sindsdien is slingerbal niet meer in competitieverband gespeeld, zodat Excelsior in feite nog steeds kampioen van Nederland is.


Excelsior wereldkampioen slingerbal 1928

Doch niet alleen. Op een internationaal toernooi te Antwerpen, tijdens de daar in 1928 gehouden wereldtentoonstelling georganiseerd, verwierf Excelsior zelfs het "wereldkampioenschap"met een ploeg, die bestond uit W.C. Luijnenburg, Th. Binnendijk en C. Jansen.


Voort heeft de gouden gymnastiekvereniging in de loop der jaren aan atletiek en handbal gedaan.


Bij diverse atletiek competities en de eerste Goudse singellopen moest met de Excelsior-ploegen danig rekening worden gehouden.


Het handbal, geruime tijd ook met enthousiasme en succes beoefent, verliep echter, nadat het organiseren van wedstrijden en competities door een speciaal handbalverbond van het Kon. Ned. Gymnastiekverbond was overgenomen.


bron: Goudse Courant 1961

typewerk: Joke Loendersloot

realisatie: Cees Vermeulen

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!