home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Gecostumeerde zwemwedstrijd G.Z.C. 1890

Dinsdag 29 juli 1890
Dagblad van Gouda
(voorheen: ,De Nieuwe Gouwenaar".


Gouda, 28 juli 1890

Gecostumeerde zwemwedstrijd G.Z.C.


Schoonweder
Onder begunstiging van schoonweder had gisteren, in de Stedelijke Zweminrichting, de aangekondigde onderlinge gecostumeerde zwemwedstrijd plaats uitgeschreven door de Goudsche Zwemclub.


Lof
Maakten wij met lofmelding van de wijze waarvan werd gezwommen, het spijt ons van het duiken niet hetzelfde te kunnen verklaren.
Dit liet over 't algemeen nog al wat te wensen over.


Ouden hoed
Wij mogen hier tevens de opmerking niet halverwege laten, dat uit de opgedoken voorwerpen, behalve de daarvoor bestemde pop, bleek, dat de bodem der zweminrichting voorwerpen bevat, die daarop niet tehuis behoren.
Moge het bovenbrengen van een ouden hoed of een stuk plank, ook al de hilariteit der toeschouwers opwekken, de teleurstelling voor de duiker is hoogst onaangenaam.


Versierd
De temperatuur van het water was voor de zwemmers zeer gunstig, terwijl een vrij groot aantal belangstellenden van waardering in het streven der Goudsche Zwemclub blijk gaven.


Stedelijke schutterij
De inrichting was smaakvol versierd, terwijl de muziek onzer stedelijke Schutterij er het hare toe bij bracht om een gezellig geheel te helpen vormen.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!