home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

De Stedelijke Zweminrichting herboren juli 1927

[24-10-09] 440-houtm1904.jpg

De Stedelijke Zweminrichting 1904

foto: Streekarchief Midden-Holland


Wat voorafging
Na tien maanden van sluiting wordt heden de Stedelijke Zweminrichting heropend. Op 24 september 1926 oordeelde de Commissie van Toezicht op de stedelijke zweminrichting het noodakelijk het bad te sluiten op grond van een medische verklaring dat in de inrichting RATTEN aanwezig waren, die een gevaar opleveren voor hen, die van het bad gebruikmaken, waarbij als vaststaand werd aangenomen dat een geval van besmetting met doodelijke afloop zich had voorgedaan.


Waterratten
Een week voor het zwemseizoen eindigde is niemand meer in het water toegelaten, teneinde een nauwkeurig onderzoek te doen plaats hebben.
En de winter-zwemmers, die waterratten, die tegen alle koude gehard, den vorigen winter bij strenge vriestemperaturen zelfs in een opengehakte bijt hun bad hebben genomen, hebben zich moeten tevreden stelen met de douche en de kuip.


Ratten gevangen
De voor het onderzoek in de inrichting gevangen ratten bleken de parasiet te dragen, die de Weilsche ziekte veroorzaakt, waaraan een lijder, die gebruik van het bad had gemaakt was bezweken.
De hierbedoelde spirochaeten, welke worden overgebracht door ratten, luizen, vliegen en gewone muggen, veroorzaken een vergiftigende beschadiging der levercellen met ontsteking van de galwegen.
Deswegen oordeelde de medische autoriteit dat het bad besmettingsgevaar opleverde en in het belang der volksgezondheid maatregelen moesten worden getroffen tot bestrijding daarvan.


Dr.Hoffman in den Goudschen Raad
Deze mededeeling en de beschouwingen door Dr. Hoffman, den medicus in den Goudschen Raad, gehouden in de zitting van den gemeenteraad van 12 oktober 1926, hebben in onze gemeente groote onrust verwekt en niet alleen in Gouda, maar in het gansche land is deze onrust verbreid door hetgeen in de pers, ook in de medische pers over het rattengevaar is geschreven.


Want het bleek dat ook elders besmetting was waargenomen en het verluidde dat alle ratten, die onze wateren in niet geringe mate bevolken, de gevreesde besmetting met zich voeren en verspreidden, zoodat feitelijk alle open water besmet zou zijn.


Zoo was de toestand toen de wintertijd van 1926 was aangebroken.


(vervolg zie deel 2)


bron: Goudsche Courant juli 1927

realisatie: Cees Vermeulen

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!