home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

De Stedelijke Zweminrichting herboren juli 1927

[24-10-09] 440-houtmz1910.jpg

De Stedelijke Zweminrichting 1910

foto: Streekarchief Midden-Holland


De plannen
Het jaar verstreek, terwijl het onderzoek voortduurde en plannen werden overdacht om de Stedelijke Zweminrichting in Gouda op zoodanige wijze te verbeteren dat ze met volle gerustheid weer konden worden in gebruikt genomen, wanneer het zomerseizoen zou aanbreken.


Er is overwogen elders een bad te vestigen: in de Reeuwijkse plassen, waarin een zwemgelegenheid is of in den IJssel of in de Gouwe. Maar daarmede waren de bezwaren niet ondervangen en bovendien de gunstige ligging van het zwembad in het centrum der stad, zoo gemakkelijk voor een ieder bereikbaar, leidde er toe dat meer en meer gezocht werd naar middelen om de bestaande inrichting te blijven benutten.


Bronwater
In de Goudsche Courant van 30 October 1926 was reeds een idee geopperd om, zoals in Leiden en andere gemeenten een bad te maken en daarvoor bronwater te gebruiken.
Maar toen bleek dat het bezwaar van de te koude temperatuur van het water, waardoor dit in een apart bassin moest worden voorverwarmd, te groot was, is ook daarvan afgezien en heeft het Gemeentebestuur ten slotte, na alle adviezen van medische-, gemeentelijke- en zwem-autoriteiten te hebben gehoord, besloten het bestaande bad te behouden, het geheel te reinigen, den bodem te dekken met een laag klei van 30 cm en daarop 20 cm biggelzand, de boomen, die om het bad stonden en bij welker wortels de ratten een veilige wijkplaats vonden, te kappen, de rattennesten uit te roeien, het geheele bad te voorzien van betonnen schoeiingen en de geheele inrichting op zodanige wijze af te sluiten, dat het voor geen rat meer mogelijk zou zijn binnen het bad te komen.


Met blik beslagen
De geheele buitenzijde moest daarvoor aan alle bovenkanten met blik worden beslagen, zoodat de ratten, die het mochten willen probeeren een klimpartij te wagen om over de daken der badkamers in het bad te komen, die daken niet zouden kunnen bereiken, daar ze te voren reeds een salto zouden hebben gemaakt naar de plaats vanwaar ze hun klimpartij begonnen.


Het bad ratten-vrij te maken en te houden was eerst eisch.
Maar de tweede en zeker niet minder strenge eisch was het bad te voorzien van voldoend onbesmet water, dat telkenmale zou worden ververscht, op het voor de zwemmers niet 't minste gevaar zou opleveren en verfrissend zou zijn.
Ook voor dien strengen eisch is na onderzoek een goede oplossing gevonden door het water rechtstreeks uit den IJssel, het te zuiveren van alle vuil en het door middel van een chloreerinrichting van alle smetten vrij te maken.


De watertoevoer
Het IJsselwater stroomt toe door den Volmolen, die de verbinding vormt tusschen, den IJssel en het smalle watertje in het Houtmansplantsoen, dat langs Spieringstraat en verder stroomt.


Bij het plantsoen is een stuw aangebracht. Uit de sluiskolk wordt het water gevoerd in een kelderruimte, die in verbinding staat met een chloreeringsapparaat, dat in een daarvoor gebouwd huisje is opgesteld.
Die toevoeging van chloorgas, welke automatisch geschiedt, bedraagt 1 gram per m3 en beoogt, de ontsmetting van het water voor het in de 30 mm ijzeren buis wordt gestuwd, die het vanaf het plantsoen voert naar de inrichting aan de Houtmansgracht.


(vervolg zie deel 3 einde)


bron: Goudsche Courant juli 1927

realisatie: Cees Vermeulen

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!