home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Voetbalsport in beweging de jaren vijftig

[15-05-10] 440-tilburggr.jpg

Ongetwijfeld hebben onze lezers in de afgelopen maanden met grote belangstelling gelezen de artikelen in de sportrubriek der dag- en weekbladen over de ernstige verwikkelingen in de voetbalwereld, die zijn ontstaan, althans scherper werden gesteld, door de oprichting van de Nederlandse Beroepsvoetbalbond.


Betalen spelers

Wij mogen constateren dat na de minder goede verrichtingen van ons Nederlands elftal er steeds meer pennen in beweging kwamen, die meenden te moeten adviseren de spelers vergoeding te geven voor training en de te spelen wedstrijden.

Ook de radiosprekers lieten zich in deze niet onbetuigd, zodat als het ware een hetze ontstond, met de slagzin: "zonder vergoeding geen beter voetbal".

Dit in het kort ter inleiding.


Laten wij voorop stellen dat én de pers én de radio het oog al te veel richten op de 1e klassers en verrichtingen van het Nederlands elftal. Wat de lager geklasseerde presteren heeft over het algemeen maar hun matige belangstelling. Men ziet alleen de grote stadions met grote belangstelling in de grote steden.


Men staat niet stil bij het feit dat in de kleinere plaatsen, niet alleen de 1e klassers, maar alle lager geklasseerde, nimmer dát zullen kunnen opbrengen, wat de pers en radio zo gaarne voorstaan.

Overigens wordt blijkbaar geheel over het hoofd gezien, dat de "opleiding" van de voetballer, d.w.z. de opleiding van adspirant tot hoogste elftalspelers in een reeks van jaren aan de verenigingen handen met geld kost.


Wij spreken dan nog niet van de pedagogische kant, wij spreken ook niet over de jeugd, die nimmer tot de bloem van de vereniging "als speler" zal behoren. Dit is tenslotte volgens die "outsiders", want dat zijn die heren in wezen, toch vrijwel onbelangrijk.


En dit is juist de tegenstelling. Ons doel is altijd geweest en moet het mijn inziens ook blijven, zoveel mogelijk personen de "sport" te doen beoefenen.


Het is ook opmerkelijk dat men juist de ,,voetbalsport" als trefpunt nam. Staan de andere sporten er dan zoveel beter voor ten opzichte van de buitenlandse prestaties als voetbal? Dit is ook niet mogelijk. Ons kleine Nederland kan tegenover landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Hongarije, Oostenrijk, met een zoveel grotere bevolking als de onze, de wedloop niet volhouden.


Om gelijke tred te houden, zouden wij moeten overgaan tot de "Stichting Nederlands elftal", met 20 goed gesalarieerde spelers en oefenmeester, die "voetbal" tot hun "vak" maakten.

Ongetwijfeld kwamen er dan prestaties en was er weer voldoende vlagvertoon.


Bezien wij echter de verwikkelingen door onze clubbril en bekijken wij de mogelijkheden ten opzichte van onze vereniging, dan staat vast, dat de zaak twee kanten heeft; ten eerste het principiële standpunt of wij er mee kunnen instemmen dat aan spelers vergoeding wordt gegeven en in welke vorm.


Vergoeding voor een gewonnen wedstrijd acht ik uit den boze, omdat ik van de opgestelde spelers mag aannemen, dat de heren zoveel clubliefde bezitten en zoveel eergevoel hebben, dat men zich tijdens een wedstrijd met óf zonder vergoeding voor 100% geeft.


Bovendien zullen de spelers nog niet direct op hoger plan komen, want daar is oefenen, zelfs veel en serieus oefenen voor nodig. Zouden wij reeds nu wedstrijdgeld moeten geven, terwijl de spelers nog niet beter spelen, niet beter kúnnen spelen, omdat de voorbereiding daartoe te kort is geweest. U begrijpt mij wel, ik ben geen voorstander van het geven van vergoeding.


Thans de tweede kant, die aan deze zaak verbonden is. Onze vereniging bestaat op 5 september a.s. 48 jaar en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een flinke organisatie en al zijn dan de sportieve prestaties misschien beneden de verwachtingen gebleven, als "vereniging" mogen wij trots zijn op datgene, wat werd bereikt.


Verwikkelingen

Gezien de verwikkelingen, die thans onze voetbalwereld beroeren, zouden wij zeker onze vereniging niet gaarne daaraan ten offer laten vallen.


Dat zou verraad zijn tegenover hen die "Gouda" op hun wijze hebben opgebouwd. Men zou dus van twee slechte zaken, de beste moeten kiezen en als in de toekomst dit zou blijken. . . .
Ja, wat dan.


Op 14 augustus zal de Bondsvergadering over de voorstellen van het K.N.V.B.-bestuur moeten beslissen. In de verschillende Belangenverenigingen wordt de agenda en het reglement nauwkeurig bestudeerd. Laten wij op de uitslag niet vooruitlopen. Op onze van 30 augustus zal het bestuur de leden volledig inlichten.


Eén ding is belangrijk en dat moet men vooral niet vergeten. Als de bondsvergadering zou besluiten tot het geven van vergoeding, dan zal dit voor iedere vereniging apart, betekenen dat een fonds moet worden gevormd, waaruit de vergoedingen kunnen worden betaald.

Zonder zulk een fonds zal nimmer kunnen worden vergoed, omdat de clubkas daarvoor niet toereikend is.


J. van Tilburg schreef in het Officieel Orgaan van de v. & a.v. Gouda 18de jaargang no. 2
JULI 1954 het bovenstaande artikel.


realisatie: C. Vermeulen
SPORTSTAD

Typewerk: Joke Loendersloot

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!