home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Scheepsbouw


Vanuit de geraadpleegde historische werken is niet echt naar voren gekomen in welke mate en orde van grootte scheepsbouwactiviteiten in Gouda hebben plaatsgevonden. Onderzoekers vermoeden dat gedurende de middeleeuwen de scheepsbouw voornamelijk heeft bestaan uit onderhoud- en reparatiewerkzaamheden.
Ten aanzien van nieuwbouw is bekend op de het huidige buitendijkse terrein van Uniqema rond de eeuwwisseling van de 20ste eeuw de scheepswerf van Van Vlaardingen was gevestigd. In het jaar 1889 werd op deze werf voor het eerst een ijzeren boot gebouwd. In 1916 werd dit terrein verkocht aan de stamvader van Uniqema, de N.V. Stearinefabriek. De scheepswerf werd daarna verplaatst naar de andere kant van de IJssel. Dit moet dan aan de Gouderaksedijk zijn geweest. In 1994 wordt nog geschreven over de aanwezigheid van een werf op deze locatie.


De voorzichtige conclusie, na lezing van de genoemde bronnen, kan zijn, dat lokaal en op bescheiden schaal de scheepsbouw belangrijk is geweest en gelijke tred hield met de scheepvaartactiviteiten in en rond Gouda.


Tijdens de zoektocht naar informatie omtrent de scheepvaart werd in het Streekarchief een dossier gevonden van De Conrad, die op de Goudse werf Kromhout gebouwd zou zijn. Het bevat slechts de volgende handgeschreven notitie:


Batavia - Padang 5 dagen
Padang - Perim 13 dagen
Perim - Suez 6 dagen
Suez - Portland 2 dagen
Portland - Genua 6 dagen.


Padang ligt aan de westkust van Sumatra. Perim is een eilandje voor de kust van Yemen aan de ingang van de Rode Zee. Portland is wellicht een verkeerde interpretatie van het handschrift en zal vermoedelijk, gezien de geografisch afgelegde route, staan voor Port Said.
In welke tijd deze reis geplaatst hoort te worden viel niet te achterhalen. In de VOC tijd voer men om de Kaap en het Suezkanaal dateert van 1869. Gelet op de routebeschrijving moet het Suezkanaal bevaren zijn, dus dateert de tocht van na 1869. Dit vermoeden wordt tevens versterkt door de tijdsduur van deze reis.
Van de werf Kromhout of Het Kromhout viel verder niet meer te achterhalen dan een steendruk naar een tekening van G.J. Verspuy. Deze steendruk is vervaardigd ter gelegenheid van de tewaterlating van de eerste in Gouda gebouwde bark, die gedoopt werd als 'De stad Gouda", op 22 mei 1857. De werf lag toen nog aan de andere oever van de IJssel, even ten westen van de Mallegatsluis. Vermoedelijk wordt met "de andere oever" de Gouderakse Dijk bedoeld.


Uit mondelinge overlevering is naar voren gekomen dat tot eind jaren 40 van de vorige eeuw aan de Gouderaksedijk ene familie Wortelboer uit de Majoor Fransstraat een scheepswerf exploiteerde. In hoeverre dit een derde werf of de voortzetting van één van de hiervoor genoemde werven betrof is niet bekend.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!