home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Inleiding Industrie


De ligging op een belangrijk kruispunt van wegen en vaarroutes brengt de stad grote welvaart. Dank zij de handel kon Gouda uitgroeien tot een stad. Die welvaart kent verschillende aspecten. De eerste graven van Holland lieten niets onbeproefd om aan geld te komen. Eén van de manieren waarop ze dat deden, was het heffen van tolgeld. Wind, lucht, wegen en water was van niemand, dus waren ze van de graven. Een ieder die er gebruik van wilde maken, moest daarvoor betalen. Om zoveel mogelijk tolgeld te kunnen innen, verboden zij de handelsvaart op alle wateren die niet langs de tolhuizen liepen.


Gouda voer er wel bij. Tergend langzaam moesten de schepen door de Haven, de Gouwe en de smalle haven manoeuvreren. De middenstand voer en wel bij. Hoe langer de schipper aan de wal vastgehouden werd, des te meer kon men aan hen verdienen.
Vanwege het toegenomen goederenvervoer vestigden zich veel schippers in Gouda, die in de 14de en 15de eeuw voeren op Noord Frankrijk, Vlaanderen en Engeland, en in mindere mate ook Duitsland en de Oostzee. Zij exporteerden vooral Gouds bier en regionale industrieproducten en brachten hoogwaardige en basisproducten als hout, wol en graan terug. De toegenomen bedrijvigheid leidde tot de stichting van klooster, vestiging van scheepswerven, een grote bierproductie en andere op export gerichte industrieën, zoals touwslagerijen. Schippers haalden in Gouda bier, lakens, touw, pijpen en aardewerk, om die naar alle windstreken te exporteren.
Nieuwe scheepvaartroutes en het vervallen van de verplichte doorvaart hadden natuurlijk economische consequenties. Het scheepvaartverkeer nam af en veel winkels en café´s bij de Haven en de Gouwe moesten hun deuren sluiten.


We zoeken mensen die op onderdelen de betekenis van Gouda's ligging aan het water willen beschrijven.


Bronnen:

Ach Lieve Tijd, Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun handel; uitg, Waanders - Boekhandel Karssen, 1986

Serie thematische uitgaven over Gouda, de Gouwenaars en hun rijke verleden. Onder redactie van drs. N.B.D. Habermehl, drs. K. Hazelzet, A.M. de Jong, D.C. van der Maarel, drs. J. Ouvry, drs. B.J. van der Saag, dr. A. Scheygrond en drs. R.A.M. Terbogt. Tekst: drs. B.J.M. Speet.
o.a. in Openbare Bibliotheek, centrale vestiging, Studiezaal Goudahoek, no.1)


Gouda's geschiedenis vanaf het water gezien; door Dolf Blussé

Dit artikel is geplaatst in de Museumkrant nr. 5 (maart 2005), een uitgave van museumgoudA, als opmaat tot de presentatie "Doorvaart door Gouda"
Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!