home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Gemaal De Waaier


Dit gemaal is onderdeel van het sluizencomplex De Waaier (Waaiersluis) in de Hollandsche IJssel, ten zuidoosten van de begraafplaats IJsselhof.

De Hollandsche IJssel ten oosten van de sluis (ook wel de gekanaliseerde Hollandsche IJssel genoemd) dient als afvoerkanaal van het overtollige water uit de omliggende polders tussen Nieuwegein en Gouda.

Om dat water vervolgens af te kunnen voeren op de rivier ten westen van de sluis, bevatte het sluizencomplex behalve een schutsluis voor de scheepvaart ook een spuisluis. (Een spuisluis loost het in een zogenaamde spuikom opgespaarde water in één keer, zodat het slib in en vóór de sluis wordt weggespoeld.)


Tijdens de wateroverlast van 1998 werd de tekortkoming van de spuisluis zichtbaar. Omdat de westelijke Hollandsche IJssel een getijdenrivier is, kon de spuisluis niet onder alle omstandigheden water lozen, maar moest er worden gewacht tot het eb was op de ontvangende rivier. En dit probleem zou alleen maar groter worden, aangezien de klimaatverandering leidt tot meer neerslag en een rijzing van de zeespiegel. Daarom werd besloten om het sluizencomplex uit te breiden met een gemaal, zodat ook bij een hoger waterpeil van de (westelijke) rivier er vanuit het (oostelijke) kanaal op de rivier geloosd kan worden.


[26-02-10] 440-de_waaier1.jpg


De schutsluis dateert uit 1856. Het nieuwe complex, inclusief gemaal, is in 2005 officieel geopend.Het gemaal heeft een maximale capaciteit van 450 m3 per minuut. Het wordt beheerd door Rijkswaterstaat.


[26-02-10] 440-de_waaier2.jpg


Op deze foto is links het gemaal zichtbaar en rechts zien wij de sluis.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!