home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Gemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk


Dit is een boezemgemaal, dat geen directe functie heeft voor de waterstanden binnen Gouda.


[13-08-09] 440-gemaal20mr_20p_a_20pijnacker20hordijk.jpg


In het begin van de twintigste eeuw werden de land- en tuinbouw in Noord- en ZuidHolland steeds belangrijker. Er werd gestreefd naar meerdere oogsten per jaar, hogere opbrengsten per areaal en meer variëteit in de verbouwde gewassen. Daarnaast werden steeds zwaardere landbouwmachines ingezet. Dit alles stelde hogere eisen aan de waterstand. Polders gingen over op stoombemaling en er werd steeds meer water op de boezem uitgeslagen, zodanig dat het Goudse boezemgemaal (het stoomgemaal aan de Fluwelensingel) een tekort aan capaciteit kreeg. In 1928 besloot het Hoogheemraadschap van Rijnland om het oude stoomgemaal af te stoten en een dieselgemaal te laten bouwen.


Dat werd het gemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk ten westen van de wijk Weidebloemkwartier, dat in 1936 in gebruik werd genomen. Met behulp van dit gemaal wordt het niveau van de Rijnlandse boezem bewaakt.

In natte tijden, als er veel water vanuit de polders op Rijnlands boezem wordt geloosd en er sprake is van een wateroverschot, wordt het overtollige water door dit gemaal afgevoerd op de Hollandsche IJssel.Voor het uitmalen van water op de Hollandsche IJssel beschikt het gemaal over drie pompen met een totale gemiddelde capaciteit van ruim 2.000 m3 per minuut. Het water komt eerst in een voorboezem, die door middel van een keersluis in open verbinding met de Hollandsche IJssel staat. Omdat het gemaal aan een belangrijke scheepvaartverbinding ligt, wordt het uitmalen gemeld aan het personeel van de naastgelegen Julianasluis. Bij het schutten in de sluis kan dan rekening worden gehouden met het uitmalen en kunnen binnenschippers zonodig worden gewaarschuwd.

In droge tijden, als er sprake is van een watertekort in de boezem en in de polders, wordt bij dit gemaal water vanuit de Hollandsche IJssel ingelaten.Het inlaten van water vindt meestal plaats tijdens hoog water in de Hollandsche IJssel. Het water kan dan onder vrij verval naar het Stroomkanaal worden aangevoerd, met een maximale capaciteit van 2700 m3 per minuut. Dat is een piekwaarde die niet lang wordt aangehouden, om te voorkomen dat het verval en de stroomsnelheid op de Gouwe te groot wordt.


De gemiddelde capaciteit van de inlaat is 2.100 m3 per minuut.

Om een idee te geven van de capaciteit van het gemaal: als er met een gemiddelde capaciteit water wordt uitgemalen of ingelaten, wordt er per uur meer dan 120.000 kubieke meter, ofwel meer dan 120 miljoen liter water verplaatst.Het gemaal wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gemaal is vernoemd naar de toenmalige dijkgraaf van het Hoogheemraadschap.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!