home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

De Julianasluis


Door de steeds maar toenemende vervoersbehoefte werden de schepen ook steeds groter. De doorgang door de Goudse wateren en sluizen werden o.a. daardoor steeds problematischer. Deze problematiek resulteerde in 1932 tot de aanleg van het Gouwekanaal en het Stroomkanaal.
Het Gouwekanaal werd gegraven vanaf de bocht in de Gouwe ter hoogte van de loswal en het recent ontwikkelde bedrijventerrein (voorheen de locatie van de melkfabriek De Producent) naar de Hollandsche IJssel.


Het Stroomkanaal werd iets zuidelijker paralel aan het Gouwekanaal gegraven (1933-1936) en dankt haar naam aan de gevolgen van het dieselgemaal Pijnacker Hordijk. Dit gemaal is aan de kop van de Schielandse Hogezeedijk aan de Hollandsche IJssel gebouwd met als functie boezemgemaal, zeg maar de moderne variant van de spuisluis van weleer. De naamgever van dit gemaal was de toenmalige dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland. Bij in werking zijn van dit gemaal zijn sterke stromingen in het water zichtbaar.

Het onderhavige gemaal verving het stoomgemaal aan de Fluwelensingel. Het verzorgt de peilbeheersing van de boezem vallend onder het Hoogheemraadschap van Rijnland.


[16-08-09] 440-dscn0180.jpg


In het Gouwekanaal werd de Julianasluis gebouwd. Vanwege de vele problemen die ontstonden door de slappe veenbodem werd de sluis pas in 1936 opgeleverd.

Gedurende de bezettingsjaren 1940-1945 werd de gedenksteen in de muur van het sluiskantoor verwijderd en werd de naam Julianasluis omgedoopt tot "Nieuwe Sluis".

De Julianasluis is een belangrijke schakel in het nationale scheepvaartverkeer en van groot economisch belang. Niet voor niets is deze sluis tot stand gekomen door en in beheer van Rijkswaterstaat. Het belang van deze sluis was en is vele malen groter dan de belangen van de stad Gouda. Vele goederen werden en worden vanuit Rotterdam via de Hollandsche IJssel, Gouwe, Aarkanaal naar de noordelijke regionen vervoerd. Zo werden de kerosinetransporten voor Schiphol vele jaren via deze vaarroute vervoerd.

Het belang van deze sluis werd nog eens onderstreept door de renovatie en modernisering van het complex in 1985, waarbij de twee bruggen aan weerskanten van de sluiskolk werden vervangen door de huidige exemplaren.


Ondanks de enorme verbetering voor de scheepvaart met de totstandkoming van deze sluis blijkt door de voortgang in de economische ontwikkeling ook deze sluis niet voor de eeuwigheid te zijn gebouwd. Ook in het huidige tijdsbestek vindt verdere schaalvergroting in de scheepvaart plaats, waardoor 70 jaar na de oplevering de sluis veel te krap is geworden. Schepen met een lengte van 95 meter en een breedte van 11,40 kunnen in de schutkolk van 125 meter lang en 12 meter breed nog net een plaatsje vinden. Binnen een aantal jaren zullen de volumes van de binnenvaartschepen worden opgeschaald naar 2000 ton met een scheepslengte van 105 meter en breedtes tot zo'n 14 meter. Binnen het segment van de grote en luxe jachtbouw nemen de formaten van deze schepen ook verder toe, waardoor het transport van de jachten van de bouwers aan De Kaag naar Rotterdam steeds problematischer dreigt te worden. Derhalve klinkt de laatste jaren de roep steeds luider om de Julianasluis te vergroten en te moderniseren.


Op 13 november 2009 hebben de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland besloten een tweede kolk aan te leggen. Dit betekent dat er een aanpassing nodig is van het sluiseiland. Omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden kunnen begin 2010 hun mening geven over dit plan. De tweede sluis wordt 14 meter breed en iets dieper dan de huidige, zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Daarom betaalt scheepbouwwerf Van Lent Shipyard 2,5 miljoen euro mee aan de totale nieuwbouwkosten van ca. 35 miljoen euro. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in 2011 en de oplevering is gepland in 2013.

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!